Een aanvraag indienen

Vul hier de BRIN of het bestuursnummer in waar je vraag over gaat.

Op welke module of onderdeel van Parnassys heeft je vraag betrekking?

Op welk onderwerp heeft je vraag het meest betrekking?

Geef hier aan om welk(e) leerlingnummer(s) je vraag gaat

Vul het e-mailadres in van de ouder of medewerker waarover je melding gaat.

Gelieve één vraag per formulier in te vullen. Geef daarbij zo precies mogelijk aan waar het over gaat (locatie in ParnasSys, naam van de groep, ParnasSys leerlingnummer, toetsnaam, naam overzicht, gebruikte instellingen). Vermeld geen privacygevoelige gegevens in een ticket (zoals leerlingnamen, BSN, etc.)! Tickets waar dit soort gegevens in staan nemen we niet in behandeling en verwijderen we uit ons systeem.

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten